trg

Naši izdelki se večinoma prodajajo na 90 % evropskih in ameriških trgov ter 10 % domačega trga.